Real_inwCoin

LTCUSD เตรียมลงต่อยาว ตามพี่ใหญ่ เป้าถัดไป 41$ / 22$

ลดลง
BITFINEX:LTCUSD   ไลท์คอยน์ต่อดอลลาร์
ตามรูป ถ้าพี่ใหญ่ลากทุกคนลง ทุกคนก็ต้องลงกันหมด

เป้าแรก 41$ ( 0.887 fib ) -22%
เป้าสอง 22$ ( 0.942 fib ) -58%

- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ