UNRPP

LPN - มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:LPN   L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
จากภาพ คาดว่า LPN ได้ทะลุกรอบของ ending diagonal ขึ้นมาแล้ว

ตอนนี้ เหมือนกำลังจะทำ wave 4 ที่พบ low ต่ำสุดแล้ว แต่อาจจะยังไม่จบ
คิดว่าอีกไม่นานจะปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายแรก แถว 8.8 บาท
Stop loss ที่ 4.3 ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ