NutaponKo

LPN ผลประกอบการดี?

SET:LPN   LPN DEVELOPMENT PUBLIC CO
จากรูปแบบกราฟ ลากเบรคแนวกด ใครยังไม่มีของไม่ควรตาม หากย่อแล้วไม่หลุด4.14 น่าตามต่อ มีต้านใหญ่ชัดๆ 5.04 เป็นแนวปิดแกป พอดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ