Nungz

LPN น่าซื้อสะสม

Nungz Pro+ Updated   
SET:LPN   L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
PE 7เท่า PB 0.79 ปันผล 8% ณ ราคาปัจจุบัน

ราคาค่อนข้างลงมาต่ำมากก จะมี การสะสมราคาอยู่แถว ๆ 6.85-7 บาท ถ้าราคา ทะลุ แล้วยืน 7 บาทได้ น่าสะสมเพิ่ม

ดูจาก Earning ก็มีการเติบโตขึ้นมา 3-4 ไตรมาส แต่ราคายังไม้ ขยับ ยังมีการสะสม ราคาอยู่

แนะนำซื้อสะสม ถ้าราคาพุ่งเกิน 7.20 น่าซื้อเพิ่ม แนวต้าน หลักๆๆ ถัดไป อาจจะอยู่ เกือบๆ 10 บาท
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: Let profit run
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ