Thatchai789

LOXLEY

เพิ่มขึ้น
SET:LOXLEY   LOXLEY
รอดูแนวรับ 2 แนวนี้ ถ้าไม่หลุด ราคาน่าจะวิ่งขึ้นไปทำนิวไฮแน่นอน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ