tsksat

LINK/USDTแนวรับต่อไปที่12$

ลดลง
BINANCE:LINKUSDTPERP   ChainLink / TetherUS PERPETUAL FUTURES
LINK/USDTแนวรับต่อไปที่12$
เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

#CoachEkk AMATA
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ