moolpia

LINKUSDT จบขาลงหรือยัง

BINANCE:LINKUSDTPERP   ChainLink / TetherUS PERPETUAL FUTURES
ลักษณะของคลื่นปรับ Correction Flat Weak B B-failure Flat
คลื่น C มีความยาวอย่างน้อย 100% Of B
แต่ในกรณีที่ขา C ยาว อาจลงได้ถึง 138.2% Of B
ซึ่งหากนับคลื่นรหัส 5 ในขา C ยังมีแนวโน้มที่จะยังอยุ่ในสถานะคลื่นย่อยที่ 4 ยังไม่จบ 5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ