LINKUSDT
-----------------------------------------------------------------
TP#3 - 32
TP#2 - 30
TP#1 - 28
BUY#1- 25.55
BUY#2 - 24
BUY#3 -
CUTLOSE - 23.61
-----------------------------------------------------------------
ระยะสั้น กำลังอยู่ใน wave 4 กำลังจะขึ้นไปทำเวฟ 5 ที่ 28 usdt 30 usdt 32 usdt
ระยะยาวอยู่ในช่วง wave 2 รอขายปีหน้า 32 usdt 38 USDT
-----------------------------------------------------------------
หรือรอมันเบรคเส้น สีฟ้าบน ที่ 26.44 usdt ก่อนค่อยซื้อก็ได้นะครับ หรือจะซื้อตอนนี้ก็ได้ แต่ท้าหลุด 23.61 usdt ควรคัทออกหรือขายทิ้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ