TP#3 - 48
TP#3 - 42
TP#2 - 40
TP#1 - 37
BUY#1- 30
BUY#2 - 29
BUY#3 - 28
CUTLOSE - 27
-------------------------------------------------------------------
กำลังจะขึ้นไปทำ wave 5 นะครับ กาวๆหน่อย เป้าก็ 48 usdt ครับ ใครจะตามรอซื้อ ตามไม้ Buy นะครับ
ความคิดเห็น: ขึ้นไปชนเป้าแรกแล้วนะครับ 37 usdt
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ