SET:LEO   LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY
ยกโลว เบรคไฮแบบนี้ชัดๆ พรุ่งนี้จะเป็นไง ตามหน้าเทรดก็น่าสนใจ แต่ๆๆๆ
ในช่วงตลาดที่สับขาหลอกแบบนี้ ต้องวางแผนดีๆครับ

ยิ่งชัดเกินไป อาจเหมือนชี้นำคนส่วนใหญ่ให้ทำอะไรบางอย่าง

DYOR
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ