bnet17

LANNA Week ราคา 20.50 บาท

ลดลง
bnet17 ที่อัปเดต:   
SET:LANNA   LANNA RESOURCES
LANNA Week ราคา 20.50 บาท
+1. มีปริมาณการซื้อ มาก
+2. ราคา ยืนเหนือ Ema 20/50/100/200
+3 ราคา ยืนเหนือ POC ได้
----
-1. ราคาถึง แนวต้านใหญ่ บริเวณ 19.90-20.50
-2. ราคาถึง เป้า Fibo สุดทาง 423.6% = 19.90
-----
กลยุทธ (รอ ไม่ไล่ซื้อ)
ราคา ควรปรับตัวลง มาอย่างน้อย 14.40
ออเดอร์ถูกยกเลิก:
ไปต่อ แบบ ไกลมาก ครับ ยกเลิกครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ