moolpia

KUBTHB

ลดลง
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
น่าจะกำลังทำขา c เพื่อลงเป็น 4 ใหญ่
อาจใช้เวลาอีกสักพักถึงจะมีแรงให้กลับตัวได้
ขา c ไม่ควรลงเกินราคาที่ 200 จึงจะเป็นการกลับตัวที่มีพลัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ