chamnanwanchaem

BITKUB "เราจะโตไปพร้อม................" ครับ

ลดลง
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
เป็นเพียงการวิเคราะห์ เท่านั้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งสิ้น ใช้ อคติส่วนตัวและทฤษฏีที่ได้ไป ครูพักลักจำมา อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ