tphlxykml

เริ่มสวยอีกครั้ง

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
จับตาดูกันต่อไปครับ ณ ตอนนี้ TF 4 H เริ่มสวยเส้น DPO เริ่มขยับขึ้นไกล้ 0 ส่วนข้างล่างยังเป็นริบบิ้นสีแดง แท่งเทียนก็กำลังจะขึ้นเหนือ EMA . แต่ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อ จับตาดูกันต่อไปครับว่าจะไปทิศทางไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ