Bosspiranh

วิเคระห์แนวโน้ม KUB COIN เหรียญขวัญใจชาวไทย 25/1/2565

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
วิเคระห์แนวโน้ม KUB COIN เหรียญขวัญใจชาวไทย 25/1/2565
ความคิดเห็นส่วนตัว
***แนวทางของเหรียญ >>>> KUB COIN กำลังจะทำ เวฟ 5 ใหญ่ หาก BTC กลับตัวเป็นขาขึ้น และKUBสามารถยืนราคาเหนือ 300บาทได้
หากตกฐานราคานี้อาจะร่วงต่อไปถึง 250 บาท แต่เนื่องจากฐานที่แข็งแรงมีการทุบของ BTC และKUBก็ยังสามารถยืนเหนือราคาที่300บาทได้
นั้นแปลว่ารายใหญ่ยังไม่ขายของออกนะครับ ถ้าวันที่ 27 มกราคม 65 ถ้าBTCมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น KUB ก็จะทำwave ต่อไปนะครับ
โดยส่วนตัวมองว่ากำลังจะจบขา C เวฟ ย่อยนะครับ และพร้อมจะไปต่อใน เวฟ 3 ย่อย จากในรูปเลยครับ และ
RSI ทำท่าทางเหมือนจะไปต่ออีกรอบนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความคิดส่วนตัวนะครับ

รอสัญาณกลับตัวของ BTC จะชัวร์กว่านะครับ
จุดเข้าซื้อ / จุดออก / จุดอันตราย
จุดBUY(1)# 310บาท
จุดBUY(2)# 280บาท
CUTLOSS()#300 บาท (แนวต้านสำคัญ)
CUTLOSS()#200 บาท

และนี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคล อาจจะกำไรและขาดทุน
เพราะฉนั้นการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกาษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งครั้ง
ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ🙏
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ