BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
การวิเคราะห์รูปแบบฮาร์มอนิกเป็นวิธีการซื้อขายที่คาดการณ์การกลับตัวของตลาดโดยใช้อัตราส่วน Fibonacci และเป็นวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากเทรดเดอร์จำนวนมากโดยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
รูปแบบพื้นฐาน 13 ประเภท + รูปแบบเพิ่มเติม 56 ประเภท = ทั้งหมด 69 แบบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ