kittiampon

#Elliottwave #BITKUB #Crypto #ElliotticianThai

เพิ่มขึ้น
BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
KUB กับโอกาสในการขึ้นรอบใหม่ ราคามีโอกาสขึ้นเป็นเหนือ 113 ในคลื่น 5 แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะย่อในคลื่น 4 ก่อนเพื่อสะสมกำลัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ