tphlxykml

แค่เด้งขึ้น

BITKUB:KUBTHB   Bitkub Coin
เด้งขึ้นให้หวังจะให้ติดดอยแล้วลงต่อใน TF4Hไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆๆขาดทุนยังดีกว่าหมดตัวเล่นในแบบฉบับตัวเองเมื่อไม่เป็นไปตามที่หวังก็ต้องบอกเลิกดูกันต่อว่าจะลงได้อีกแค่ไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ