SIAM_

KTIS จุดย่อซื้อ รับ 6.40

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:KTIS   KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
KTIS จุดย่อซื้อ รับ 6.40; ราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สามารถเข้าซื้อ wave2

TP#1 - 7.35

TP#2 - 8.80
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 6.50
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ