SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
KTC ราคาจบ 5 คลื่น แล้ว ถอยตก 2-4 trendline
จะลงมาจบที่ ปลาย คลื่น 4 หรือแถวแนว Fibo retrace 78.6-100%
ก็คงไม่ผิดอะไรที่จังหวะนี้ จะเล่นขาลงสั้นๆ

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ