SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าจะต้องพักตัวอีกนาน นอกจากกราฟแล้วกำไรของบริษัทก็น่าเป็นห่วง ถ้าไม่โตมีสิทธิ์ลงยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ