SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้เล่นอยู่ในกรอบ ถ้าเบรคบนก็ได้เหลืองบน แต่ถ้าหลุดกรอบก็ลงมาเหลืองล่าง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ