SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
ราคาน่าจะเด้งขึ้นไปแถวๆ44 ก่อนทำขา b ก่อนลงมาทำขา c แถวๆ 38.50-36

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ