Nimmano

KTC ราคาแข็ง ลุ้นไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
KTC ราคาแข็ง ลุ้นไปต่อ หุ้นไร้แนวต้าน ตัดขาดทุนเมื่อแตะ 65 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ