SIAM_

KK

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:KK   K&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
จุดเข้า 3.46

SL 3.20
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TP - 3.82
ความคิดเห็น:
+15.72%, 3.68 now
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ราคาปัจจุบัน 3.86

TP reached
ความคิดเห็น:
3.90 now
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 4.14
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ