palabong99

ขึ้นเหนือ 61 บาท ไปต่อ

SET:KIAT   KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
ยืนอยู่ราคา 61 บาทมีโอกาสไปต่อ ไปครับภาพใหญ่เจ้ามือยังเก็บของรอจังหวะขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ