SIAM_

KCM

เพิ่มขึ้น
SET:KCM   K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
จุดเข้า 1.06
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP#1 - 1.23

TP#2 - 1.66
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 1.27
ความคิดเห็น: รอ volume
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ