SET:KCE   KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 58
1
ราคาถ้าหลุดเส้นเหลืองน่าจะวิ่งตามสีเขียว แต่ถ้าไม่หลุดเส้นเหลืองก็น่าจะวิ่งตามเส้นแดง

ความคิดเห็น