AC789

แข็งแกร่ง

เพิ่มขึ้น
SET:KCE   KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าสังเกตหุ้นตัวนี้ยืนเหนือ EMA10 ได้ตั้งแต่ราคา19บาท วันนี้ราคาขึ้นไปแตะสูงสุดที่ 88.5 มีแรงเข้าซื้อมาก ขานรับปันผล
RSI สูงระวังการย่อในชาวงสัปดาห์ ถ้าใครจะเข้าให้สังเกตแพทเทินการย่อตัวก็จะเข้าในราคาที่เหมาะสมได้ เป้าถัดไปที่ 93บาท