SET:KCAR   KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
จากรูปแท่งเขียวยาวเหนือEmaเส้นchopดีดทะลุโซนขาวmacdตัดเหนือ0ติดตามกันต่อไปจะมาแบบ CPHหรือเปล่าที่ลิ่งสองสามวันติด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ