jirasak_kan

แนวรับ KBANK มองเป็นขาลง

SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวรับต่อไปของ KBANK ถ้ายืนที่ราคา 82.75 ไม่ได้จะลงไปที่ 81.50
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ