Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

KBANK ตั้งรับรอสวนกลับ

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
KBANK เกิด Bullish Engulfing ที่แนวรับราว 202 บาท
และกลับเข้ามาปิดใสแถบ Bollinger Bands
เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น ๆ ลุ้นกลับไปที่แนวต้าน
หรือใกล้ High เดิมประมาณ 214 บาท
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนและการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน


Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ