UNRPP

KBANK - ลงมาบริเวณแนวรับ

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ KBANK ลงมาบริเวณแนวรับที่เป็น swing high ของปีที่แล้ว
บริเวณนี้ยังใกล้กับแนวรับ 0.382 จากการเพิ่มของราคาจากปลายปีที่แล้ว (บริเวณ 113)

หาก Kbank จะขึ้นต่อ โซน 113-120 เป็นแนวที่สมเหตุสมผล

หากแนวนี้รับอยู่ คงจะ sideway แถวนี้ก่อนขึ้นต่อ