UNRPP

KBANK - upside target ระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
หาก kbank ไม่หลุด 81.75 สามารถขึ้นไปได้ถึง 140 ซึ่งเป็นแนวต้าน .382 fib ของ COVID-19 Low

และถ้าหากขึ้นไปแถว 140 แล้วย่อลงมา สามารถเกิดเป็น leading diagonal ของเวฟ 1
ย่อกลับมาทำเวฟ 2
แล้วขึ้นเวฟ 3 ได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ