UNRPP

Triangle setup ใน KBANK

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ดูจากการที่มีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นหลังจากขึ้นมาครบ 5 wave ดูท่าเวฟนี้จะเป็นเวฟ B และเมื่อจบแล้ว อาจจะลงไปทำอีก 1 low ก็เป็นได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ