TraderJira

Kbank รอเลือกทาง

TraderJira Updated   
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
kbank ลงมาเล่นที่กรอบล่างอีกครั้ง ราคาสัมผัสเส้นแนวรับสีน้ำเงิน แล้วดีกกลับ เป็นราคาที่น่าซื้อสะสมเพือรอเลือกข้างว่าจะขึ้นหรือลง แนะนำซื้อสะสมเมื่อราคาลงมาเส้นฟ้า ขาย cut เมื่อหลุดเส้นฟ้า ถ้าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่ดี ราคาควรทะลุเส้นกดสีเขียว
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: แนวต้านใหญ่ 91 บาท
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: วันนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 79 บาทอีกครัง
น่าซื้อเพื่อเล่นรีบาวด์ในกรอบราคา 90-80 บาท
ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 79 บาท ให้ cut
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ