SET:KAMART   KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาน่าจะวิ่งไปหา 4.26 ก่อนแล้วค่อยย่อลงมาแล้วถ้าไม่หลุดแนวโน้มเส้นเหลือง ราคาก็น่าจะวิ่งไปหา 4.54

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ