kan23686

K (Kingsmen CMTI PCL, SET)

SET:K   KINGSMEN C.M.T.I. PCL
K สามารถวิ่งขึ้นทะลุแนวFibo 261.8%ได้แล้ว ปัจจุบันกำลังทำทรงsideway พักตัวออกข้าง ประกอบกับvolumeลดลง ถือว่าเป็นการพักตัวที่ดี แสดงถึงแรงขายที่มีปริมาณค่อนข้างน้อย รายใหญ่ยังไม่มีการรินของออก และมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ โดยลุ้นเป้าถัดไปที่แนวFibo 423.6% บริเวณราคา2.10บาท แนวรับที่ไม่ควรหลุดใช้แนวFibo 261.8% ที่บริเวณราคา1.57บาท เป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ