GLOBALPRIME:JPN225   ดัชนีนิคเคอิ 225
กรอบแดงนี้น่าจะมีความสำคัญไม่น้อยจากการเป็นรับและต้านหลายครั้งแต่แท่งเทียนตรงลูกศรสีดำราคาทิ้งผ่านลงมาอย่างไม่มีเยื้อใย แนวทางการเทรดถ้าราคาหลุดกรอบลงมาอีกเปิด sell จุด SL ตามภาพเล่นตามแนวโน้มกรอบชมพู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ