Purich

ตลาดหุ้น Nikkei มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเล็กน้อย

เพิ่มขึ้น
OANDA:JP225USD   Japan 225
ตลาดหุ้น Nikkei มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเล็กน้อยในวันนี้ซึ่งส่งผลให้กับสกุลเงินแต่ละสกุลเงินแต่ในมุมมองยังมีมุมมองในทิศทางขาขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เป็นทิศทางอยู่ในกรอบมุมมองจะทะลุ 22706.1 ขึ้นไปอาจจะไปถึงแค่ 2.14% หรือ 22977.2 แต่ถ้าเกิดมีการปรับตัวควรจะหยุดราคาที่ 22000.7

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ