Coach_Jay_Academy

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ 50 วัน EMA50 ใน "ซื้อและขาย" หุ้น

การศึกษา
SET:JMT   JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
1. เลือกหุ้นเทรนด์ "ขาขั้น"
2. จุดเข้าซื้อ คือ จุดที่เห็นแท่งเทียนสีเขียวแท่งที่สอง อยู่เหนือเส้น EMA 50
3. ซื้อเพิ่มในจังหวะหุ้นย่อตัว "ซื้อเมื่อย่อ"
4. จุดขาย คือ จุดที่แท่งเทียนอยู่ "ใต้" เส้น EMA50 เกิดแท่งแดงยาวใหญ่แท่งที่ 2