jamesChiran

JMT Overlap

เพิ่มขึ้น
SET:JMT   JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 140
1
ราคาย่อลงมาเทสแนวต้านที่เบรกขึ้นมาแล้วรับอยู่ แล้วสามารถ Overlap Low กลับขึ้นไปได้
เข้าได้ แต่เข้าเยอะไม่ได้ เพราะในรอบ 1 เดือนล่าสุด JMT เริ่มจะอ่อนกว่าตลาดละ จากที่เคยแกร่งกว่า
แต่เข้าอยู่ดี แค่เสี่ยงน้อยกว่าปกติ แล้ววาง stop ลึกหน่อย