jamesChiran

JMT Overlap

เพิ่มขึ้น
SET:JMT   JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
ราคาย่อลงมาเทสแนวต้านที่เบรกขึ้นมาแล้วรับอยู่ แล้วสามารถ Overlap Low กลับขึ้นไปได้
เข้าได้ แต่เข้าเยอะไม่ได้ เพราะในรอบ 1 เดือนล่าสุด JMT เริ่มจะอ่อนกว่าตลาดละ จากที่เคยแกร่งกว่า
แต่เข้าอยู่ดี แค่เสี่ยงน้อยกว่าปกติ แล้ววาง stop ลึกหน่อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ