theoris

JMT ธุรกิจเกี่ยวกับเร่งรัดหนี้ ( TH0917)

ลดลง
SET:JMT   JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
ตัวนี้ติดหุ้น TOP PICK ของบางโบรค
แต่จากทรงเป็น ทรงล่อรายย่อยเข้า และจะได้ปล่อยของออก
มีแนวต้านหนักมาก แถว 17.5+
ชาร์ต ขึ้นมาสองวันทดสอบแนวต้าน เพื่อลงต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ