NutaponKo

Jmart กับโควิท

SET:JMART   JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
จากที่ต้องเรียนออนไลน์ ต้องอัพอุปกรณ์กันเยอะขึ้น
จากกราฟ มันอยู่ในกรอบพัก แนวรับหากยือน 7.95 แล้วไม่ทำโลวใหม่ น่าสน อาจจะมีเด้งตามกรอบ แต่ถ้าหลุด 7.6 ก็คัทออกไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ