Kankawee49

JKN รอดูผลวันจันทร์หากทะลุ 9.20 เตรียมซื้อ

การศึกษา
SET:JKN   JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 94
1
JKN รอดูผลวันจันทร์หากทะลุ 9.20 เตรียมซื้อ เนื่องจากอาจเข้าสู่ Sideway ขาขึ้นเนื่องจากลงมาเยอะพอสมควร หากผลออกมาตกให้ซื้อตามเส้นสีฟ้า และขายตามสีแดง

ความคิดเห็น