Kankawee49

JKN รอดูผลวันจันทร์หากทะลุ 9.20 เตรียมซื้อ

การศึกษา
SET:JKN   JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
JKN รอดูผลวันจันทร์หากทะลุ 9.20 เตรียมซื้อ เนื่องจากอาจเข้าสู่ Sideway ขาขึ้นเนื่องจากลงมาเยอะพอสมควร หากผลออกมาตกให้ซื้อตามเส้นสีฟ้า และขายตามสีแดง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ