AceKeta

JDF หุ้น Theme IPO

SET:JDF   JD FOOD PCL
IPO Type 9 - หากเบรคเส้นเบรคขึ้นไป เตรียมวิ่ง Impluse ขาขึ้น wave c ใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ