prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:JAS   JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
ส่องหุ้น : JAS – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 6.30 – 6.45 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ