theoris

IVL ชาร์ตนี้ดูยาก เป็นทรงตัว M ( TH0913)

ลดลง
SET:IVL   INDORAMA VENTURES PCL
หากจะเข้า ก็ควรรอ แถวโซนเขียว มีแนวรับ ที่ Trendline ระดับสัปดาห์ค่อนข้างแข็ง
ซึ่งราคาปัจจุบัน ก็ถือว่าลงมาค่อยข้างมากอยู่แล้ว
แต่รอก่อนดีว่า ตกรถดีกว่า ไปเสี่ยงตอนนี้ ที่ ภาพรวมตลาด ย่อตัวกันหมด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ