prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:IVL   INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่องหุ้น : IVL – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 63.00 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ