hoonruntrend

Ivl กลับตัวแล้วหรือยัง

SET:IVL   INDORAMA VENTURES PCL
Commodity ยังอันตราย ระวัง sell on fact เจ้ามือที่แท้จริง คืองบการเงิน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ